Przejdź do treści
Nagłówek zielony
Jesteś na: Strona główna Ogłoszenia FAQ
Do kogo jest skierowany portal? 
Portal skierowany jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych umieszczaniem ogłoszeń gospodarczych, konsultacją społeczną czy oceną jakości usług oferowanych przez urząd, tj::
  •  inwestorów,
  •  turystów,
  •  rolników,
  •  przyszłych mieszkańców,
  •  osób chętnych do organizacji imprez (w świetlicach),
  •  organizatorów szkoleń i imprez,
  •  osób po szukających mieszkań i domów na terenie gminy,
  •  właścicieli nieruchomości oraz obiektów i usług,
  •  klientów urzędu zainteresowanych oceną jakości usług oferowanych przez urząd
  •     mieszkańców gminy zainteresowanych udziałem w prowadzeniu konsultacji społecznych
 
Czy muszę mieć konto żeby korzystać z usług oferowanych przez portal?
Posiadanie konta nie jest obligatoryjne do korzystania z usług portalu, przy czym cześć usług takich jak czynny udział w konsultacjach społecznych czy umieszczanie ogłoszeń jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.
 
Czy posiadanie konta wymaga rejestracji na portalu?
Nie, istnieją tzw. metody alternatywne logowanie które wiążą się z automatycznym  utworzeniem konta, przy czym wybór takiej metody oznacza że użytkownik zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu portalu. Jako alternatywne metody logowania dostępne są logowania kontem: Profilu Zaufanego, Facebook, Google.
 
Czy mogę mieć konto na portalu nie akceptując regulaminu portalu?
Nie, bez względu na to czy konto jest założone w procesie rejestracji czy logowaniem alternatywnym akceptacja regulaminu jest konieczna.
 
Czy korzystanie z portalu jest płatne?
Nie, korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami po stronie odbiorców usług.
 
Kto może o wypełnić elektroniczną ankietę oceny satysfakcji klienta urzędu?
Dostęp do kwestionariusza ankiety badania satysfakcji wymaga posiadania kodu lub linku aktywacyjnego. Dane te są przekazywane na adres e-mail osoby załatwiającej sprawę w urzędzie w chwili gdy sprawa  zostanie zakończona a urząd dysponuję adresem e-mail i zgodą interesanta na przekazywanie korespondencji droga elektroniczną.
 
Czy wypełnienie ankiety badania satysfakcji jest obowiązkowe?
Nie, wypełnienie ankiety jest w pełni dobrowolne i anonimowe. 
 
Ile czasu ważny jest kod/link aktywacyjny umożlwiający wypełnienie ankiety badania satysfakcji?
Kod/link do ankiety badania satysfakcji jest ważny 30 dni od dnia jego otrzymania. Po tym terminie nie ma możliwości uzyskania nowego kodu/linku do ankiety.